Co mogę dla Państwa zrobić?

Dla tych, którzy
mają działający obiekt

• Konsultacje, audyty, porady i pomoc,
   czyli doradztwo w zakresie funkcjonowania.
   kliknij po szczegóły

• Audyty i kontrole; tajemniczy gość.

• Poprawianie organizacji pracy; podnoszenie
   wydajności, standardów oraz jakości pracy.

• Szkolenia.
  Podnoszenie kwalifikacji personelu:
  teoria + praktyki i  treningi.
  Recepcji, pokojowych, sprzedaży i marketingu,
  administracji, księgowych, kierowników.
  kliknij po szczegóły

• Prywatne szkolenia dla właścicieli, zarządów,
  menedżerów i rad nadzorczych.

• Reorganizacje, restrukturyzacje, przejęcia.
   Wyceny obiektów i przedsiębiorstw.

Dla tych, którzy
myślą o hotelu lub planują

• Oceny działek, terenów inwestycyjnych
   i lokalizacji: na co się nadają, a na co nie.
   kliknij po szczegóły

• Analizy opłacalności, studia wykonalności
  (feasibility study), prognozy ekonomiczne,
  operaty finansowe, biznes plany
  kliknij po szczegóły

• Przygotowanie projektów: co funkcjonalnie
   obiekt hotelowy, ośrodek mieć powinien i ile.

• Sprawdzenie i opiniowanie projektów
   architektonicznych: kliknij po szczegóły

• Projekty architektoniczne: od koncepcji
   adaptacji, modernizacji i rozbudów
   - po projekty nowych obiektów hotelowych.

 

Zadzwoń, tel. 606 207 270

Dla tych, którzy
budują lub wkrótce otwierają

• Plany marketingowe & strategie rynkowe.

• Doradztwo i dozór hotelarski w trakcie
  trwania budowy, wykańczania budynku
  i wyposażania obiektu.
  kliknij po szczegóły

• Organizacja przyszłego obiektu, strategii
  zarządzania, sprzedaży i marketingu oraz
  operacyjnych standardów działania
  wraz z ich wdrożeniem.

• Rekrutacja personelu i tworzenie zespołów,
   szkolenia.
   kliknij po szczegóły

• Przygotowanie do uruchomienia obiektu
   i wprowadzanie go na rynek.
   kliknij po szczegóły


 

W mediach [uwaga: materiały prehistoryczne, jako ciekawostka]


Agencja informacyjna: Newseria
Data: 21 maja 2014 rok
Branża hotelarska powoli wychodzi z kryzysu.
Najlepiej radzą sobie obiekty SPA i wypoczynkowe


Agencja informacyjna: Newseria
Data: 31 sierpnia 2015 rok
Udany sezon dla polskich hotelarzy.
Ceny nad polskim morzem podobne do tych na południu Europy


 

Telewizja Polska | TVP Info
Data: 13 czerwca 2015
Program: Przepis na prawo
Usługi Hotelowe - Gwiazdki - Odpowiedzialność Hotelu
(link do TVP Info, 90 sekund reklam http://www.tvp.info/20180081/13062015-1515)