Wybierz poniżej, do której grupy się zaliczasz:

Mam hotel

Rozważam hotel

W trakcie budowy

Macie Państwo
działający obiekt hotelowy?

Oto, w czym mogę być pomocny:

Konsultacje, porady i pomoc
Doradztwo w zakresie bieżącego funkcjonowania. Spada rentowność, przychody albo frekwencja?
A może rośnie liczba gorszych ocen od gości?
   kliknij po szczegóły

Marketing i sprzedaż
Weryfikacja skuteczności stosowanych narzędzi i technik marketingu i sprzedaży. Planowanie marketingu hotelu

Organizacja pracy
Poprawianie efektywności organizacji pracy; podnoszenie wydajności, standardów oraz jakości pracy

Procedury i standardy
Tworzenie procedur, dokumentów standardów i instrukcji oraz zakresów obowiązków, regulaminów i innych wewnątrz-hotelowych aktów prawnych

Badania jakości (quality audit)
'Tajemniczy gość' - proste, ale niezwykle skuteczne narzędzie skontrolowania jakości pracy obiektu

Szkolenia
Podnoszenie kwalifikacji personelu: teoria + praktyki i  treningi.
Recepcji, pokojowych, sprzedaży i marketingu, administracji, księgowych, kierowników.
  kliknij po szczegóły

• Prywatne szkolenia dla właścicieli, zarządów, menedżerów i rad nadzorczych.

• Reorganizacje, restrukturyzacje, przejęcia, fuzje. Wyceny obiektów i przedsiębiorstw.

Rozważacie Państwo
inwestycję w hotel?

Planujecie lub kupiliście budynek, działkę, teren?

Oceny i opinie
Działek, budynków, terenów inwestycyjnych i lokalizacji: na co się nadają, a na co nie.
   kliknij po szczegóły

Analizy opłacalności
Studia wykonalności (feasibility study), prognozy ekonomiczne,
  kliknij po szczegóły

Przygotowanie projektów
Programowanie funkcjonalne. Co funkcjonalnie obiekt hotelowy, ośrodek mieć powinien i ile: pokoi, jakiej wielkości, ile i jakich innych pomieszczeń, stref, funkcji

Architektura / projektowanie
- Sprawdzanie i opiniowanie projektów i koncepcji, które ma inwestor;
- Wykonywanie projektów: od koncepcji adaptacji, modernizacji i rozbudów, po projekty nowych obiektów hotelowych
kliknij po szczegóły

Biznes plany, operaty finansowe
  kliknij po szczegóły

Obecnie budujecie
Państwo hotel
?
W perspektywie macie wyposażenie i otwarcie:

Doradztwo i dozór hotelarski
Bardzo ważny, jeśli nie chcecie wydać zbytecznie harmonii pieniędzy na niepotrzebne rzeczy i elementy. W trakcie trwania budowy, wykańczania budynku i wyposażania obiektu.
Bo potem, zabraknie na sam koniec na to, co naprawdę ważne.
  kliknij po szczegóły

Plany marketingowe & strategie rynkowe

Organizacja obiektu
Strategia zarządzania, sprzedaży i marketingu oraz operacyjne standardy działania wraz z ich wdrożeniem.
Opracowanie dokumentów, procedur, instrukcji, księga standardów, zakresów obowiązków, regulaminów.

Rekrutacja personelu
I tworzenie zespołów. Od zaplanowania etatyzacji, przez treści ogłoszeń, po rekrutację i dobór pracowników i ich szkolenia.
kliknij po szczegóły

Pre-opening
Przygotowanie do uruchomienia i wprowadzenia na rynek hoteli i obiektów hotelowych.
  kliknij po szczegóły